<div align="center"> <h1>Czarniecczycy</h1> <h3>Matura 1964</h3> <p>Czarniecczycy, Sieduszewski, Chełm, 1 LO w Chełmie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://czarniecczycy.republika.pl" rel="nofollow">czarniecczycy.republika.pl</a></p> </div>